Bugetul de venituri si cheltuieli al unei firme si importanta intocmirii bugetului

             In contextul economic actual, companiile incep sa acorde o mai mare atentie administrarii eficiente a resurselor si folosesc in acest scop, bugetele de venituri si cheltuieli - ca instrumente de management financiar, la nivel de firma si la nivelul principalelor tipuri de activitati ale firmei.
           Bugetul de venituri reprezinta estimarea financiara a vanzarilor de produse si servicii ale firmei, iar bugetul de cheltuieli reprezinta estimarea financiara a consumului de resurse necesare realizarii obiectivelor firmei.
           Pentru fundamentarea bugetului de venituri ale firmei trebuie sa se anticipeze si sa se ia in considerare volumul, structura si valoarea vanzarilor firmei din mai multe perspective:
- venituri pe tipuri de produse si servicii;
- venituri pe zone si puncte de desfacere;
- venituri pe categorii de clienti.
        Factorii care influenteaza dimensiunea generala a bugetului de venituri al unei companii sunt:
- obiectivele comerciale ale firmei si anume: cifra de afaceri, piata tinta si cota de piata;
- politicile comerciale ale firmei, cum ar fi politica de produse, de clienti, de preturi si de discounturi;
- conjunctura generala a mediului de afaceri.
         Pentru fundamentarea bugetului de cheltuieli ale firmei trebuie sa se anticipeze costul resurselor necesare pentru desfasurarea activitatii companiei in scopul obtinerii de venituri si profit.
        Bugetul de cheltuieli poate fi elaborat din urmatoarele perspective:
        a) bugete de cheltuieli dupa natura resurselor consumate:
a1)  cheltuieli generate de consumul de resurse materiale:
- cheltuieli cu marfa si materiile prime;
- cheltuieli cu alte resurse materiale: combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar, rechizite, alte materiale consumabile;
a2)  cheltuieli generate de achizitia de servicii de la terti:
- cheltuieli cu utilitatile: chirie, energie electrica, apa si canalizare, telecomunicatii, paza, colectare deseuri;
- cheltuieli cu alte servicii furnizate de terti: transport, cazare, intretinere si reparatii, asigurari, consultanta etc;
- cheltuieli cu protocolul si publicitatea;
a3)  cheltuieli cu resursele umane:
- cheltuieli cu salariile si asigurarile sociale;
- cheltuieli cu tichetele de masa si alte beneficii de personal;
- cheltuieli cu recrutarea;
-chletuieli cu pregatirea profesionala (training);
a4)  cheltuieli specifice relatiei cu societatile bancare:
- cheltuieli cu serviciile bancare curente;
- cheltuieli cu dobanzile bancare si diferentele de curs valutar;
a5)  cheltuieli specifice relatiei cu institutiile statului:
- cheltuieli cu impozitele si taxele locale pentru bunurile aflate in proprietatea firmei (terenuri, cladiri, mijloace de transport)
- cheltuieli cu impozitul pe profit sau pe venit
            b) bugete de cheltuieli dupa natura activitatii firmei:
b1) cheltuieli pentru activitatea de exploatare:
- cheltuieli cu activitatea de productie;
- cheltuieli cu activitatea de depozitare si distributie;
- cheltuieli cu activitatea de promovare, vanzare si servicii postvanzare;
- cheltuieli cu activitatile de suport general: contabilitate, informatica etc
b2) cheltuieli privind activitatea financiara a companiei:
- cheltuieli cu comisioanele bancare curente si pentru acordarea de credite;
- cheltuieli cu dobanzile pentru sursele de finantare bancare sau prin leasing;
             c) bugete de cheltuieli dupa natura costurilor:
c1) bugete de cheltuieli fixe;
c2) bugete de cheltuieli variabile.
         Factorii care influenteaza dimensiunea generala a bugetului de cheltuieli al unei companii sunt:
- strategiile manageriale, comerciale, investitionale, de resurse umane si financiare - prin care se urmareste realizarea obiectivelor strategice si anuale ale firmei;
- politica de achizitii si calculatie a costurilor;
- politica de personal si de salarizare;
- politica de investitii, finantare si amortizare;
- politica de rentabilitate comerciala;
- politica de costuri fixe;
- conjunctura generala a mediului de afaceri.
           La elaborarea si controlul bugetelor de venituri si cheltuieli ale companiei contribuie toata echipa manageriala si specialistii in finantele firmei, care trebuie sa aiba o viziune comuna asupra afacerii, sa dezvolte un sistem integrat de obiective, strategii si politici de firma, si sa administreze eficient resursele alocate.
          Bugetul unei companii este stabilit anual. Un buget terminat cere, de obicei, un efort considerabil si poate fi vazut ca un plan financiar pentru noul an financiar. In timp ce in mod traditional departamentul de finante stabileste bugetul companiei, softul modern permite sutelor si miilor de oameni din diferite departamente (resurse umane, IT) sa contribuie prin veniturile si cheltuielile asteptate, la bugetul final.
        De obicei o companie va produce doua tipuri de bugete: un buget static si un buget flexibil. Bugetul static este cel proiectat. Bugetul flexibil este un buget special care este folosit pentru a compara ce s-a intamplat de fapt si ceea ce ar fi trebuit sa se intample, bazandu-ne pe marimea vanzarilor. Cu un buget flexibil costurile fixe ar trebui sa ramana constante, iar costurile variabile ar trebui sa se modifice în funcţie de vanzari, daca acestea au fost mai mari sau mai mici decat a fost proiectat. Bugetul flexibil este atunci comparat cu realitatea ai diferenţele dintre ceea ce a fost planificat ai ceea ce s-a întamplat de fapt sunt calculate ai desemnate a fi favorabile sau defavorabile.
         Daca cifrele actuale ale anului financiar se dovedesc a fi apropiate de buget, aceasta va demonstra faptul ca o companie intelege cum se fac afacerile si are succes in conducerea acestora in directia pe care si-a planificat-o la inceput. Pe de alta parte, daca cifrele actuale deviaza foarte mult de buget, acestea transmit un semnal al "iesirii de sub control", iar, ca rezultat negativ, preţul acţiunilor poate avea de suferit.
         Bugetele sunt vazute tot mai mult a fi de moda veche si sunt inlocuite cu previziuni complementare sau lunare. Previziunile lunare asigura realizarea de planuri financiare mai proaspete si mai recente.
      Ca adjectiv, cuvantul buget este folosit in marketing ca ieftin.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one